پنل های همایش

1)  چالش ها و فرصت های گردشگری سلامت ایران و استان مازندران

 

 اعضای پنل:

 

دکتر شیدا مهنام

 

 دکتر مجیدی

 

2) پنل راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی در کشور

اعضای پنل:

دکتر محمد رحیمی

دکتر داود حومنیان 

 

3) پنل گردشگری، سیاستگذاری و برنامه ریزی

اعضای پنل:

 

دکتر ون در استرین

 

پروفسور ابراهیم کومو

 

4) پنل رویکرد نو در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی

 

5) آشنایی با قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی در ایران و تامین مالی بین المللی پروژه ها

 

6) پنل بوم گردی و اکوتوریسم

 

 

 

 

پوستر همایش
تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
8 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
6 اسفند 1395
تاریخ برگزاری
10 و 11 اسفند 1395

شرکت توسعه گردشگری مازندران