تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 بهمن 1395
تاریخ برگزاری

پنل های همایش

1)  چالش ها و فرصت های گردشگری سلامت ایران و استان مازندران

 

 اعضای پنل:

 

دکتر شیدا مهنام

 

 دکتر مجیدی

 

2) پنل راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی در کشور

اعضای پنل:

دکتر محمد رحیمی

دکتر داود حومنیان 

 

3) پنل گردشگری، سیاستگذاری و برنامه ریزی

اعضای پنل:

 

دکتر ون در استرین

 

پروفسور ابراهیم کومو

 

4) پنل رویکرد نو در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی

 

5) آشنایی با قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی در ایران و تامین مالی بین المللی پروژه ها

 

6) پنل بوم گردی و اکوتوریسم

 

 

 

 

پوستر همایش

شرکت توسعه گردشگری مازندران