اعضای کمیته علمی

 

 

شهرود امیر انتخابی 

موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

رزومه 

 

 جعفر آهنگران

دانشگاه علم و فرهنگ، ایران

رزومه

 

حسین ایمانی خوشخو

دانشگاه علم و فرهنگ، ایران

رزومه

 

 

مرتضی بذرافشان

دانشگاه کرمان، ایران

رزومه

 

محمدرضا برومند

دانشگاه شهید بهشتی، ایران

رزومه

 

 

 بهار بیشمی

 پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ایران

رزومه

 

حسین پناهی

دانشگاه تبریز، ایران

رزومه

 

 فرشاد تجاری

رزومه

 

 

 علی اکبر جعفری

دانشگاه استراسکلاید، بریتانیا

رزومه

 

 

مجید جلالی فراهانی

دانشگاه تهران، ایران

رزومه

 

منوچهر جهانیان

دانشگاه علم و فرهنگ، ایران

رزومه

 

  

شهاب حسیبی

دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران

رزومه

  

 

 

داود حومنیان

دانشگاه تهران، ایران

رزومه

 

 

رحیم حیدری چیانه

دانشگاه تبریز، ایران

رزومه

  

 

مسعود خدادادی

دانشگاه غرب اسکاتلند، بریتانیا

رزومه

 

 

 غلامرضا خوش فر

دانشگاه گلستان، ایران

رزومه 

  

 

مانا خوشکام

دانشگاه علوم مالزی، مالزی

رزومه

  

 

مسعود داوری نژاد مقدم

دانشگاه بینالود مشهد، ایران

رزومه

 

یوسف درویشی

دانشگاه پیام نور، ایران

رزومه 

 

 

حمید دوست محمدیان

مسئول روابط بین الملل همایش بین المللی گردشگری ایران

رزومه

 

 

محمد رضا دهشیری

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، ایران

رزومه

 

 

 

سیده خدیجه رضاطبع ازگمی

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، ایران

رزومه

 

محمد رحیمی

دانشگاه پیام نور، ایران

رزومه

 

 ناصر رضایی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ایران

رزومه

 

 

 محسن رنجبر 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ایران

رزومه

 

سید حسین سادات میدانی

دانشگاه تهران، ایران

رزومه

 

فرزانه ساسان پور

دانشگاه خوارزمی، ایران

رزومه

 

بهاره سلیمانی تپه سری

دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

رزومه

 

ابوالفضل شاه آبادی

دانشگاه بوعلی سینا، ایران

رزومه

 

 

رقیه شجاع

پژوهشکده گردشگری، ایران

 رزومه

 

رضا شجیع

رزومه

 

وحید شجاعی

رزومه

 

 

سیامک شعیبی

مدیر توسعه ارتباطات علمی شرکت مخابرات ایران منطقه مازندران

رزومه

  

 

زاهد شفیعی

دانشگاه هنر اصفهان، ایران

رزومه

 

 

صادق صالحی

دانشگاه مازندران، ایران

رزومه

 

 

محمدرضا صالحی

دانشگاه علامه طباطبایی

رزومه

 

حمیدرضا صباغی

رزومه

 

مریم صداقت

علامه طباطبایی، تهران

رزومه

 

 

سمیه صفری

دانشگاه شهرکرد، ایران

رزومه

 

حسن غرایاق زندی

دانشگاه تهران، ایران

رزومه

 

 

 شهرام فتاحی

دانشگاه رازی، ایران

رزومه

 

 

  امیر فرج الهی راد

رزومه

 

 زهره فنی

دانشگاه شهید بهشتی، ایران

رزومه

 

 

 وحید قاسمی

دانشگاه کاگلیاری، ایتالیا

رزومه

 

 اکبر قاسمی یالقوز آغاج

جهاد دانشگاهی، ایران

رزومه

 

سعید کریمی

رزومه

 

 

 

دکتر نغمه مبرقعی

دانشگاه شهید بهشتی، ایران

رزومه

 

 

پرویز محمد زاده

دانشگاه تبریز، ایران

رزومه

 

 

محسن مردانی

دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

رزومه

 

 

میرنجف موسوی

دانشگاه ارومیه، ایران

رزومه

 

 

علی موحد

دانشگاه خوارزمی، ایران

رزومه

 

سید محمد باقر نجفی

دانشگاه رازی، ایران

رزومه 

 

کامبیز نیکنام

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

رزومه 

 

 

 اسحاق نوری

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ایران

رزومه

 

 فاطمه هاشم نژاد

رزومه

 

 

هانیه هامونی

دانشگاه پیام نور، ایران

رزومه

 

 

 

حبیب هنری

دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

رزومه

 

 

پوستر همایش
تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
8 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
6 اسفند 1395
تاریخ برگزاری
10 و 11 اسفند 1395

شرکت توسعه گردشگری مازندران