روش تدوین مقاله

فایل راهنمای ارسال چکیده مقالات

دریافت فایل word

 دریافت فایلpdf

 

راهنمای ارسال مقاله

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

 

پوستر همایش
تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
8 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
6 اسفند 1395
تاریخ برگزاری
10 و 11 اسفند 1395

شرکت توسعه گردشگری مازندران