تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 بهمن 1395
تاریخ برگزاری

روش تدوین مقاله

فایل راهنمای ارسال چکیده مقالات

دریافت فایل word

 دریافت فایلpdf

 

راهنمای ارسال مقاله

دریافت فایل word

دریافت فایل pdf

 

پوستر همایش

شرکت توسعه گردشگری مازندران