تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 بهمن 1395
تاریخ برگزاری
درباره همایش
اسپانسری
17 فروردین 1395

شرکت ها، موسسات و یا سازمان ها، در صورت تمایل می توانند حمایت مالی از همایش بین المللی گردشگری ایران را...


ادامه مطلب ...

بازتاب رسانه ای
پوستر همایش

شرکت توسعه گردشگری مازندران