تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 بهمن 1395
تاریخ برگزاری


 

 

 
Captcha


 
تلفن ثابت

33342533 - 011

33348130 - 011

33348150 - 011

نمابر

 

33346490 - 011

42695052 - 021

ایمیل

m.turismd@gmail.com  

تلفن همراه

09214918337

آدرس
پوستر همایش

شرکت توسعه گردشگری مازندران