لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


بزرگترین سایت گردشگری دریایی ایران در مازندران
20 دی 1395

بزرگترین سایت گردشگری دریایی ایران


ادامه مطلب ...

2017 ؛ سال جهانی گردشگری پایدار، ابزار توسعه
18 دی 1395

سال 2017 به نام «سال جهانی گردشگری پایدار: ابزار توسعه» معرفی شده است که می تواند فرصتی بی نظیر برای کمک بیشتر گردشگری به تحقق مفهوم پایداری (از هر سه جنبۀ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) باشد.


ادامه مطلب ...

پوستر همایش
تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
8 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
6 اسفند 1395
تاریخ برگزاری
10 و 11 اسفند 1395

شرکت توسعه گردشگری مازندران