تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 بهمن 1395
تاریخ برگزاری
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


بزرگترین سایت گردشگری دریایی ایران در مازندران
20 دی 1395

بزرگترین سایت گردشگری دریایی ایران


ادامه مطلب ...

2017 ؛ سال جهانی گردشگری پایدار، ابزار توسعه
18 دی 1395

سال 2017 به نام «سال جهانی گردشگری پایدار: ابزار توسعه» معرفی شده است که می تواند فرصتی بی نظیر برای کمک بیشتر گردشگری به تحقق مفهوم پایداری (از هر سه جنبۀ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) باشد.


ادامه مطلب ...

پوستر همایش

شرکت توسعه گردشگری مازندران