تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 بهمن 1395
تاریخ برگزاری
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


برگزاری پنل تخصصی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
18 آذر 1395

 " آشنایی با قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی در ایران و تامین مالی بین المللی پروژه ها "


ادامه مطلب ...

پوستر همایش

شرکت توسعه گردشگری مازندران