تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
28 بهمن 1395
تاریخ برگزاری

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 11 اردیبهشت 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 11 اردیبهشت 1395
آخرین مهلت ثبت نام 30 بهمن 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 28 بهمن 1395
اعلام نتایج داوری 28 بهمن 1395
تاریخ برگزاری
برگزارکننده
پوستر همایش

شرکت توسعه گردشگری مازندران